Pojďme závodit!
Přidal dne 18.11.2014 16:30:00
Vážení závodníci a členové Moravského poháru,

ve Zborově byla do čela občanského sdružení zvolena nová rada, která mne dle Stanov pověřila řízením sdružení a jeho transformací ve spolek dle nově platné legislativy.

Z pohledu aktivního závodníka vidím hlavní osobní úkol v tom, aby soutěž opět získala dřívější prestiž a kvalitu a tím byl zastaven trend posledních let, kterým byl odliv závodníků do jiných soutěží nebo triatlonu. Jsem přesvědčený, že díky závodním tratím a prostředí závodů je Moravský pohár možná nejtěžší amatérskou ligou, čemuž nakonec odpovídají i výsledky našich závodníků, dosažené v jiných republikových soutěžích.
Novinka
Vážení závodníci a členové Moravského poháru,

ve Zborově byla do čela občanského sdružení zvolena nová rada, která mne dle Stanov pověřila řízením sdružení a jeho transformací ve spolek dle nově platné legislativy.

Z pohledu aktivního závodníka vidím hlavní osobní úkol v tom, aby soutěž opět získala dřívější prestiž a kvalitu a tím byl zastaven trend posledních let, kterým byl odliv závodníků do jiných soutěží nebo triatlonu. Jsem přesvědčený, že díky závodním tratím a prostředí závodů je Moravský pohár možná nejtěžší amatérskou ligou, čemuž nakonec odpovídají i výsledky našich závodníků, dosažené v jiných republikových soutěžích.
Aby se stal Moravský pohár zajímavějším pro každého závoďáka, hodlám za podpory nového výkonného výboru prosadit takové změny, které dle mého názoru musí každého nejenom ,,bavit,, ale zároveň také motivovat k tomu, aby změřil své sportovní síly s ostatními nejenom v jednom konkrétním závodě, ale především ve více zajímavých etapách celé soutěže.

Z tohoto pohledu je bezpodmínečně nutná úprava bodování do celkového hodnocení!

Bodování, které dosud šlo proti podstatě jakéhokoliv soutěžení a pouhým přičítáním bodů
,, za účast" vylučovalo regulérnost konečného hodnocení, bude zcela jistě zrušeno!

Mezi další důležitá témata změn patří:
-úprava konečného hodnocení jednotlivců, které navrhuji rozdělit do kategorií po 5-ti letech,
-úprava kriterií bodování podle obtížnosti nebo typu závodu
a dle mého mínění vůbec nejefektivnější nástroj ke zvýšení soutěživosti, kterým je
-bodování dané skutečným pořadím v cíli.
Tzn., že závodník MP získá v každém závodě pouze takový počet bodů, který byl vypsán za pořadí, kterého v závodě dosáhl (např.: dojel jsem třetí za dvěma příchozími, beru body za třetí místo)
Takto soutěž zůstane dramatická až do konce a bude v zájmu každého závodníka MP, aby absolvoval potřebný počet pohárových závodů s maximálním nasazením a nenechal se ,,vybodovat" příchozími, kteří naopak získají motivaci k tomu, aby udělali závod zajímavějším.
Jelikož jde o poměrně zásadní úpravu bodování, která se dotkne všech závodníků, považuji za nutné vypsání ankety, která vyjasní zásadní priority každého, kdo zůstane členem spolku Moravský pohár.
Dalším tématem k zamyšlení je úprava soutěže družstev a soutěže žen .
Jelikož anketa směřuje k členské základně a jednotlivcům, otázky k soutěži družstev nezahrnuje.
Žádám tedy kapitány týmů, aby své návrhy k soutěži družstev posílali jak na mou adresu, tak také Lukáši Třasákovi, který je s tímto problémem lépe seznámen.

Anketa je velmi krátká a jednoduchá, přístupná bez registrace a tři vylosovaní obdrží věcné ceny Orbea, takže neváhejte!
S ohledem na nutnost doladění závodního kalendáře je anketa vypsaná na dobu 14-ti dnů.

Anketa je pro nové vedení MP důležitým nástrojem, jak zjistit a po letech konečně také prosadit zájem většiny, tedy Vás - závodníků! !

...pojďme závodit!

Zdeněk Moravčík