Rozhodnutí o MP 2020
Přidal administrator dne 24.03.2020 10:33:12
S ohledem na stávající situaci v ČR bylo odsouhlaseno Radou Sk-Mp z.s. a pořadateli
závodů:
změny v letošním ročníku Moravského poháru
1. změna kalendáře
2. zrušení celoroční soutěže jednotlivců a družstev
3. v podzimním termínu uspořádat VH bez vyhlašování pořadí (pouze volbu nového vedení dle
předchozího rozhodnutí).
Změna kalendáře:
1. časovka Uničov ? odloženo na podzimní termín / zrušeno
2. časovka Králíky ? odloženo
3. Maraton Mamut tour ? vyřadit
přeloženo původně na 2.8. a následně na 25.7. a je v kolizi s Energotitis
4. ostatní možnosti změn nejsou známy, ale mohou se dle situace měnit.
Celoroční soutěž:
Zrušení celoroční soutěž jednotlivců a družstev .
Nevyhlašování konečného pořadí.
Neruší se přihlašování do soutěže, (sestavení startovních listin a přidělení startovních čísel).
Letos přihlášení by byli současně přihlášení a registrační platba by se vztahovala i na ročník
2021.
Uskutečněné závody bez započítání bodů za pořadí. (komu se podaří uspořádat závod)
Valná hromada v určeném termínu bez vyhlašování konečných výsledků:
Proběhla by pouze volba nové Rady Sk-Mp. Oprávnění voliči jsou členové Sk-Mp (přihlášení
v roce 2020)