Budoucnost MP
Přidal milanzyka dne 30.11.2009 10:07:26
Vzhledem k tomu, že moje jméno zaznělo v souvislosti s volbou nového presidenta Moravského poháru, považuji za správné seznámit Vás se svým názory na organizaci závodů, jejich hodnocení a průběh. Někteří moje stanoviska znají, protože jsem je v radě MP prosazoval a obhajoval už loni a některé i předloni. Tak pro všechny ještě jednou
Novinka

Vážení přátelé, sportovci a soupeři,

 

Vzhledem k tomu, že moje jméno zaznělo v souvislosti s volbou nového presidenta Moravského poháru, považuji za správné seznámit Vás se svým názory na organizaci závodů, jejich hodnocení a průběh. Někteří moje stanoviska znají, protože jsem je v radě MP prosazoval a obhajoval už loni a některé i předloni. Tak pro všechny ještě jednou.

 

1. Považuji za správné otevřít všechny závody MP (i ty s hromadným startem) příchozím a umožnit jim start v kategorii do které patří. Příchozí by platili vyšší startovné, a to alespoň o 100,- Kč. Byli by hodnoceni v daném závodě stejně jako řádní členové MP a to včetně vyhodnocení nejlepších na stupních vítězů. Nedostávali by však body do celkového hodnocení. Závodů MP by se nemohli zúčastnit jen závodníci s licencí ČSC s 1. výkon-nostní třídou a mistrovskou třídou.

2. Umožnit vstup do MP a registraci na řádného člena i v průběhu roku, s přiměřeně nižším poplatkem (stanoví rada MP).

3. Počet započítávaných závodů do celkového hodnocení snížit na 12. Z prvního pololetí 6 závodů, ze druhého rovněž 6 závodů. V případě, že by počet organizovaných závodů v rámci MP klesl na 14, snížil by se počet započítávaných závodů na 10 (5 jarních a 5 podzimních).

4. Způsob bodování udělat stejný jako v roce 2008.

5. Z rozpočtu MP by byl stanoven příspěvek pořadatelům závodů. Tato dotace by byla účelově stanovena na zdravotní zabezpečení a na další bezpečnostní opatření při závodech.

 

A teď krátké zdůvodnění:

 

Milan Zyka